Nasz Jubileusz

Fotografia humanistyczna to termin i idea sformułowana we Francji w latach 30. ubiegłego wieku w kręgu społecznie zaangażowanych fotografów. Skupiała się na życzliwym dokumentowaniu ulotnych chwil życia zwykłych ludzi – spotkanych w pracy, na ulicy itp. Najdonioślejsza prezentacją artystycznych dokonań fotografii humanistycznej była, w 1955 roku, nowojorska wystawa „Rodzina człowiecza” i to ten moment, zdaniem wielu krytyków, rozpoczyna nowy rozdział w historii fotografii. Choć w roku 2009, kiedy powstało w Łodzi Stowarzyszenie Foto Humanum, liczące niemal osiem dekad koncepcje i hasła humanizmu w fotografii wymagały dopasowania do realiów XXI wieku, idea fotografowania ludzi w ich codziennych działaniach – pracy, wypoczynku, pasjach – wciąż jest żywa i inspirująca. Będzie też ona znacząco obecna w cyklu imprez organizowanych w roku dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia.
Przekonać się będzie można już w kwietniu, kiedy na dobre zaprosimy do udziału w naszych jubileuszowych przedsięwzięciach. Będą to plenery, wystawy i ich wernisaże, konkursy. Nasilenie wydarzeń – i to tych dla naszego dziesięciolecia najważniejszych – zaplanowaliśmy na pierwsze dni czerwca – miesiąca, w którym 10 lat temu Foto Humanum powstało.
Warto śledzić naszą stronę www.fotohumanum.org.pl, jubileuszowy fanpage oraz facebookowy profil Foto Humanum. To tam znajdziecie – ze stosownym wyprzedzeniem bieżące informacje na temat kolejnych jubileuszowych wydarzeń. A planujemy je aż do końca lata a nawet na początek jesieni.

Do zobaczenia!

Piotrkowska inaczej – Wystawa – II Edycja

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej FOTO HUMANUM zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w drugiej edycji wystawy „Piotrkowska inaczej” Wystawa ma pokazać różnorodne spojrzenie na główną ulicę Łodzi. Piotrkowska, znany w świecie symbol Łodzi to nie tylko historyczny trakt handlowy ale i jedna z najdłuższych (4,2 km) ulic handlowych w Europie. Obecnie to także trakt rozrywki, gastronomii i sztuki. Fotografującym łodzianom nie trzeba podpowiadać, jak inspirujące mogą być zarówno niezwykłe kamienice z przełomu XIX i XX wieku jak i skryte za ich fasadami podwórka. Efekty tych inspiracji widzimy na co dzień na licznych stronach internetowych i wystawach w galeriach, gdzie Piotrkowska portretowana jest z wielką pasją w niezliczonych i pięknych ujęciach. My namawiamy – już po raz drugi – do innego spojrzenia na główną ulicę Łodzi. Spojrzenia przekornego, wychodzącego poza standard przedstawiania pięknej architektury, może nawet eksperymentującego. Bo Piotrkowska to także ludzie, zdarzenia, niecodzienne klimaty i ciekawostki. A wystawa zawiśnie w samym sercu ulicy – w Galerii Przędza przy Piotrkowskiej 107 W tym roku proponujemy nieco odmienną formułę wystawy. Dlatego ważne jest zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin

 1. Uczestnikiem wystawy może być osoba, która ukończyła 14 lat.
 2. Uczestnik/uczestniczka może wysłać tylko jedno zdjęcie w postaci pliku JPG przygotowanego do formatu 20x30cm (pion lub poziom) w rozdzielczości 300 DPI. Musi ono nawiązywać do tematu wystawy.
 3. Zdjęcia o rażąco niskiej jakości lub takie, które naruszają polskie prawo nie zostaną dopuszczone do wystawy a wpłata zostanie zwrócona nadawcy.
 4. Plik należy opisać wg wzoru zamieszczonego poniżej (bez polskich znaków): imię nazwisko_tytuł zdjęcia, np.: jan_ kowalski_ secesja.jpg
 5. Technika wykonania zdjęcia – dowolna; dopuszcza się fotomontaże.
 6. Termin dostarczenia pliku: 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.
 7. Pliki należy wysyłać na adres e-mail: info@fotohumanum.org.pl. Do pliku należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, która jest dostępna na stronie internetowej www.fotohumanum.org.pl
 8. Koszt uczestnictwa – 20 zł; opłata uwzględnia: koszty administracyjne, wydruk oraz katalog wystawy w wersji cyfrowej PDF. Zdjęcia nadesłane bez potwierdzonej wpłaty nie wezmą udziału w wystawie.
 9. Miejsce wystawy: Galeria Przędza – Łódź, ul. Piotrkowska 107.
 10. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia – nr konta: 17 1140 2004 0000 3002 7499 0110 mBank z dopiskiem „Piotrkowska inaczej”.
 11. Wszystkie zakwalifikowane zdjęcia na wystawę pozostaną w archiwum Stowarzyszenia FOTO HUMANUM z zachowaniem wszelkich praw autorskich twórcy zdjęcia.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć do promocji wystawy w mediach i portalach społecznościowych.
 13. Uczestnicy niespełniający powyższych warunków nie wezmą udziału w wystawie.
 14. Przesłanie zdjęć na wystawę jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu wystawy. Termin wystawy: maj 2019 roku.

Karta zgłoszeniowa – Piotrkowska inaczej