Dla oczu, uszu i ducha

W finisażu naszej letniej wystawy „Łódzkie cerkwie” w Galerii Przędza wzięli udział dwaj przedstawiciele łódzkiej Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego – ks. proboszcz Eugeniusz Fiedorczuk oraz ks. Jakub Dmitruk. To wtedy zrodził się pomysł, aby „Łódzkie cerkwie” pokazać ponownie, jesienią, we wnętrzach jednej ze świątyń, a ekspozycję połączyć z występem Katedralnego Chóru św. Aleksandra Newskiego.

Dzięki życzliwości i pomocy Parafii Prawosławnej wspólny pomysł doczekał się realizacji w sobotę 26 listopada 2016 roku w cerkwi św. Olgi przy ul. Piramowicza 12. W pięknym wnętrzu tej właśnie świątyni stanęły sztalugi, a na nich nasze fotografie wykonane podczas cerkiewnych plenerów fotograficznych. Tam też usłyszeliśmy sakralne pieśni w wykonaniu wspomnianego chóru pod dyrekcją Adama Tomaszewskiego.

Datę muzyczno – fotograficznego przedsięwzięcia gospodarze łódzkiej Cerkwi zaproponowali nieprzypadkowo. Tego dnia bowiem mijała 37. rocznica sakry biskupiej zwierzchnika prawosławnej diecezji łódzko – poznańskiej Arcybiskupa Szymona Romańczuka. Co więcej, latem tego roku łódzka Cerkiew obchodziła 35-lecie objęcia przez Abp Szymona diecezji łódzko – poznańskiej, wkrótce zaś po tym świętowano jego 80. urodziny.

I dla łódzkiej Cerkwi, i dla Foto Humanum koncert połączony z wystawą był wydarzeniem bezprecedensowym. Parafia uczciła jubileusze swojego zwierzchnika w sposób pełniejszy i nietypowy, Stowarzyszenie miało zaś okazję zaprezentować się oraz twórczość swoich członków, licznej i nowej publiczności w niecodziennym miejscu. Dodać trzeba, że pokazaliśmy zdjęcia, których nie wystawialiśmy wcześniej w Galerii Przędza. Znaczna ich część powstała specjalnie dla drugiej edycji wystawy.

Miłośnicy muzyki cerkiewnej z zainteresowaniem i uznaniem obejrzeli wystawę zdjęć, fotografowie z przyjemnością posłuchali występu chóru, wspomaganego słowem i śpiewem przez samego Arcybiskupa Szymona. A że formuła spotkania „coś dla uszu, coś dla oczu, coś dla ducha” się sprawdziła, spodziewać się można dalszych wspólnych przedsięwzięć łódzkiej Cerkwi i Foto Humanum.

Składamy podziękowania Parafii Prawosławnej za możliwość realizacji naszych plenerów fotograficznych oraz za wspólny uroczysty wieczór.