Wybory w Foto Humanum

W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyło się nadzwyczajne walne zebranie stowarzyszenia Foto Humanum. Przyczyną jego zwołania była rezygnacja Jana Konrada Soborowskiego z funkcji prezesa stowarzyszenia a celem – wybór nowego prezesa i uzupełnienie składu zarządu. Nowym prezesem stowarzyszenia została – w wyniku głosowania – Katarzyna Turkowska. Wybrano też trzeciego  członka zarządu. Został nim – w głosowaniu – Jacek Jerominko (z funkcją skarbnika/sekretarza stowarzyszenia), Lidia Zysiak pozostała na funkcji wiceprzewodniczącej. Zarząd powołał też radę programową Foto Humanum. Jej skład to: Elżbieta Skibicka, Jacek Bzdurski, Wiktor Sawiuk i Marek Stoliński.

Wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów.