Wystawa fotografii członków grupy Galeria Foto Humanum

Pierwszy rok facebookowej Galerii Foto Humanum za nami. Dopracowywaliśmy w tym czasie regulamin, poszerzało się grono autorów, w galerii pojawiały się coraz lepsze zdjęcia. Z tym większą przyjemnością zaproponowaliśmy comiesięczny konkurs, w którym nagradzaliśmy i wyróżnialiśmy te zdjęcia, które, naszym zdaniem, najlepiej wypełniały kryteria fotografii humanistycznej i, jednocześnie, odznaczały się wysokim poziomem technicznym oraz artystycznym.

Teraz idziemy krok dalej: nagrodzone i wyróżnione zdjęcia pokazujemy w formie wydruków i wystawy. Oczywiście, nie wszystkie. Wyróżniliśmy bowiem już około setki zdjęć, w galerii mogło zawisnąć mniej więcej co trzecie. Ta reprezentacja pokazuje jednak w wystarczający sposób zarówno wrażliwość i fotograficzne umiejętności naszych autorów, jak i ich pojmowanie klasycznej definicji fotografii humanistycznej. Zapraszamy do obejrzenia wystawy w kawiarni Przędza oraz na facebookową Galerię Foto Humanum.