Konkurs Fotohumanista Roku 2016

Będąc upoważnioną przez Zarząd niniejszym ogłaszam Konkurs na „Fotohumanistę Roku 2016. W załączeniu Regulamin tego Konkursu. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią. Termin nadsyłania zdjęć (elektronicznie) upływa 25 sierpnia. Termin ten jest nieprzekraczalny.  Prosiłabym również o zapoznanie się ze wskazówkami Janusza Adryjańczyka odnośnie przygotowania zdjęć do wydruku. Wszelkie pytania związane z konkursem lub wystawą proszę kierować do mnie lub do pozostałych członków Zarządu.

Pozdrawiam serdecznie,

Katarzyna Turkowska

                                                                                                                                             Regulamin Konkursu

Przygotowanie zdjęć do wydruku