Lwów – Miasto na styku kultur – Wernisaż wystawy

plakat7Kultura- … Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone … (za Wikipedią)
Lwów to miasto styku wielu kultur. Nie tylko na płaszczyźnie religijnej, etnicznej czy narodowościowej. Przede wszystkim jest to miejsce konfrontacji tego co było (w „czasach odległych”, w czasach Związku Radzieckiego), tego co jest dziś a także nieustannego konfliktu z tym do czego zarówno Lwów jak i cała Ukraina inspiruje.
Tych kilkanaście fotogramów to zdjęcia zrobione w przeciągu kilku lat, w odległości nie większej niż 200 metrów od miejskiego ratusza. To obszar, gdzie wnikliwy obserwator znajdzie wszystko – od śladów wielowiekowej kultury i tradycji po wcale nie różową codzienność.

Marcin Jan Gorazdowski – zootechnik, dziennikarz, autor książek, fotografik. Członek Fotoklubu Rzeczypospolitej, Foto Humanum, Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz World Dog Press Association. Na Ukrainie bywa od lat w ramach współpracy z Ministerstwem Kultury, gdzie pracuje przy pracach dotyczących dokumentacji naszego dziedzictwa kulturowego.