Struktura

Zarząd Stowarzyszenia „Foto Humanum”

Katarzyna Turkowska
Prezes Zarządu

Lidia Zysiak
Wiceprezes

Jacek Jerominko
Skarbnik/Sekretarz