Świat Karkonoszy, Świat Kryształu

Już wiemy, dla kogo piątek 13 stycznia okazał się dniem wyjątkowo szczęśliwym. To laureaci dwóch konkursów, w których wzięli udział uczestnicy naszego jesiennego pleneru „Karkonosze 2016”. Wernisaż rozpoczął się, od wręczenia dyplomów dla nagrodzonych i wyróżnionych w obu konkursach.  Jury, obradujące w składzie : Tadeusz Hałatek (przewodniczący), Witold Krymarys, Sławomir Grzanek, Piotr Nadolski i Robert Tarczyński przyznało 1,2 i 3 miejsce oraz równorzędne wyróżnienia w dwóch konkursach poplenerowych.

W konkursie „U stóp Karkonoszy” pierwsze i drugie miejsce zajęły zdjęcia autorstwa Mariusza Nowickiego, trzecie miejsce zdobyła praca Jana Brdeja zatytułowana „Wypas”. Równorzędne wyróżnienia jury przyznało zdjęciom Magdaleny Langer, Mariusza Nowickiego i Wiktora Sawiuka („Cieplice. Prosto z mostu”).

Drugi konkurs obejmował zdjęcia wykonane w Hucie Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach. Stąd tytuł konkursu „Świat kryształu”. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Wiktor Sawiuk za zdjęcie „Pierwszy dotyk”, drugie miejsce Jan Konrad Soborowski („Kryształowe”), trzecie – Katarzyna Turkowska „Odrzut (2)”.
Równorzędne wyróżnienia przyznano: Magdalenie Langer, Małgorzacie Markuszewskiej (dwa, za prace „Kryształ 3” i „Kryształ 5”), Wiktorowi Sawiukowi („Narodziny słonia”) i Janowi Brdejowi („W kolorze pomarańczy 5”). Zdobywcy pierwszych miejsc w konkursach – Mariusz Nowicki i Wiktor Sawiuk – dostali, oprócz dyplomów, także piękne albumy „Przyroda Województwa Łódzkiego” ufundowane przez autora – i niezawodnego przyjaciela Foto Humanum – Ryszarda Sąsiadka.

Dziękujemy Jurorom za udział w obradach, wszystkim uczestniczącym za pomoc w przygotowaniu wystawy poplenerowej a zdobywcom nagród i wyróżnień gratulujemy!

„U stóp Karkonoszy”

„Świat kryształu”

 

Pozostałe zdjęcia biorące udział w wystawie.

„U stóp Karkonoszy”

„Świat kryształu”