Regulamin przyjmowania członków

Regulamin przyjęć w poczet członków rzeczywistych

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU FOTOGRAFII HUMANISTYCZNEJ

„Foto Humanum”

 

 1. Członkiem rzeczywistym może zostać – zgodnie ze statutem:
 • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych  nie pozbawiony praw publicznych,
 • osoba w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba w wieku poniżej 16 lat tylko za zgodą przedstawicieli ustawowych,
 • cudzoziemiec,

która:

 • zapozna się ze statutem Stowarzyszenia,
 • uzna cele i zadania Stowarzyszenia,
 • złoży podpisaną deklarację,
 • odbędzie 3-miesięczny staż kandydacki.
 1. Przyjęty kandydat zobowiązany jest do:
 • dostarczenia dwóch swoich fotografii w formacie legitymacyjnym,
 • dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł do kasy bądź na konto Stowarzyszenia,
 • odebrania Legitymacji Członkowskiej z jednoczesną wpłatą pierwszej kwartalnej składki członkowskiej,
 • przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia.
 1. Nieodebranie Legitymacji Członkowskiej w ciągu 1 miesiąca od decyzji pozytywnej będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z ubiegania się o status członka Stowarzyszenia (…).

                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia

 

Łódź, 11 września 2009 roku.