Struktura

Zarząd Stowarzyszenia „Foto Humanum”

Jan Konrad Soborowski
Prezes Zarządu

Lidia Zysiak
Wiceprezes

Katarzyna Turkowska
Skarbnik/Sekretarz